Společnost EUROPCON vznikla v roce 1994 jako sesterská společnost stejnojmenné německé firmy EUROPCON – European Controlling Service.

Německá společnost se zabývala regulací škod pro pojišťovny v oblasti motorových vozidel výhradně na území Německa. S obrovským nárůstem krádeží motorových vozidel v Evropě po roce 1989 rozšířila společnost svoji činnost také na území států střední a východní Evropy v rámci poskytování služeb německým pojišťovnám především při repatriaci vozidel do SRN. Díky svým výsledkům získala společnost vysoké renomé a jejích služeb začaly ve velké míře využívat také pojišťovny z dalších států západní Evropy.

V reakci na nárůst počtu řešených případů a rozšíření územního působení byla založena společnost EUROPCON v České republice a územní působnost obou společností byla rozdělena na oblast německy mluvících států (SRN, Švýcarsko, Rakousko), ve které zajišťuje služby EUROPCON se sídlem v Německu, a na oblast států střední a východní Evropy, kde působí EUROPCON se sídlem v České republice.