Aktivity společnosti se od jejího vzniku soustřeďují výhradně na oblast motorových vozidel a lze je rozdělit do dvou hlavních směrů.

První z nich představuje pátrání po odcizených vozidlech, identifikace vozidel a regulace pojišťovacích škod v této oblasti, kterou je především repatriace odcizených vozidel ze zahraničí do země původu. EUROPCON zajišťuje služby spojené s repatriací vozidel do SRN, Rakouska, Švýcarska, Nizozemí, Belgie, Dánska, Švédska, Francie a Itálie.

Druhou oblastí, ve které společnost EUROPCON působí jak v SRN, tak i v České republice, je poskytování vyšetřovacích služeb pro pojišťovny. Naše společnost provádí pro zahraniční pojišťovny na území ČR a Slovenska vyšetřování okolností krádeží vozidel, popř. dopravních nehod, u kterých existuje podezření, že se původní majitel vozidla pokusil spáchat vůči pojišťovně podvod.

Společnost EUROPCON nabízí pojišťovacím ústavům v ČR komplexní služby při vyšetřování pojistných podvodů jak na území České republiky a Slovenska, tak i v zahraničí prostřednictvím svých spolupracovníků.